คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด