คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
     
โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายละเอียด