คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ Thai Economy: Tourism and Sociocultural Aspects in the Disruptive World Economy
 
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ Thai Economy: Tourism and Sociocultural Aspects in the Disruptive World Economy ณ คณะการบัญชี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (FACE) มหาวิทยาลัย UFGD เมือง Dourados รัฐ Mato Grosso do Sul