คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยโดราโดส (UFGD)
 
     
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยโดราโดส (UFGD) ร่วมกับอธิการบดี Profa. Dra. Liane Callarge และรองอธิการบดี Prof. Dr. Marcio Eduardo de Barros และคณะ ณ มหาวิทยาลัยโดราโดส เมืองโดราโดส ประเทศบราซิล และได้เจรจาเพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการในระยะที่สอง