คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ในหัวข้อ Research in Agribusiness in Thailand
 
     
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ในหัวข้อ Research in Agribusiness in Thailand ณ คณะบริการธุรกิจ การบัญชีและเศรษฐศาสตร์ (FACE) มหาวิทยาลัย UFGD เมือง Dourados รัฐ Mato Grosso do Sul