คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการ อบรมน้ำหมักชีวภาพ สู่เกษตรกรและเยาวชน
 
     
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการ อบรมน้ำหมักชีวภาพ สู่เกษตรกรและเยาวชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้านอาบอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา