คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย
 
     
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย  เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 15402 อาคารเรียนรวม 15