คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการนักการตลาดรุ่นเยาว์ก้าวสู่ AEC
 
     
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการนักการตลาดรุ่นเยาว์ก้าวสู่ AEC  ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561