คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
 
     
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561