คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน กรอกข้อมูล
 
     
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง submit
โดยสามารถกรอกข้อมูลได้จนถึงวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.


กรอกข้อมูล