คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ออกแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา