คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ออกแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา