คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาระดับ ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ออกแนะแนวการศึกษาระดับ  ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา