คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีและรองคณบดีเข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 
     
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณบดีและรองคณบดีเข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการแนะแนวการศึกษาระดับ ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา