คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอ็น.เค. แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
เอ็น.เค. แอ็คเคาท์ แอนด์ แทกซ์ แอซซิสแทนท์ รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด