คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
 
     
โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

รายละเอียด