คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
 
     
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน


รายละเอียด