คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 
     
การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2561

รายละเอียด