คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะฯ เข้าพบครูแนะแนววชิราโปลีเทคนิคสงขลา
 
     
คณะฯ เข้าพบครูแนะแนววชิราโปลีเทคนิคสงขลา เพื่อหารือเรื่องการรับสมัครและแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560