คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะฯ เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี
 
     
คณะฯ เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องการรับสมัครและแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560