คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
 
     
คณะฯ รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560