คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข่าวดี !!! ซื้อน้ำที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ้านำแก้วไปใส่น้ำ ได้รับส่วนลดทันที 2 บาท
 
     
ข่าวดี !!! ซื้อน้ำที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ้านำแก้วไปใส่น้ำ ได้รับส่วนลดทันที 2 บาท ซื้อได้ทุกร้านทั้งศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 ถ้าต้องการส่วนลดมากกว่านั้น เชิญได้เฉพาะร้านมุมโปรด ศูนย์อาหาร 1 ลดสูงสุดได้ถึง 5 บาท