คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิิญนิสิตเข้าร่วมการประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017 รุ่นอายุ 15-22 ปี
 
     
ขอเชิิญนิสิตเข้าร่วมการประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017 รุ่นอายุ 15-22 ปี

รายละเอียด