คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการเเข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16
 
     
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการเเข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16

รายละเอียด