คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบัญชีกับวิถีชุมชนการจัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองภาคใต้
 
     
ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ กำหนดจัดโครงการบัญชีกับวิถีชุมชนการจัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ