คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะแนวและรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
 
     
คณะฯ ออกแนะแนวและรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560