คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ประจำการศึกษา 2560
 
     
โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ประจำการศึกษา 2560 ณ ห้อง 15403