คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     
ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


รายละเอียด