คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณาจารย์เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
ประชุมคณาจารย์เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561