คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27
 
     
โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27

รายละเอียด