คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศและอบรมภาคทฤษฎี สหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ CP ALL รุ่นที่ 8
 
     
โครงการปฐมนิเทศและอบรมภาคทฤษฎี สหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ CP ALL รุ่นที่ 8 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 216 และห้อง 205