คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเปิดโลกไอทีสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
     
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดโครงการเปิดโลกไอทีสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 213-214