คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
 
     
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 216