คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดไคเซ็น
 
     
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดไคเซ็นให้กับนิสิตชั้นปีที่3 โดย ผศ.เธียรชัย พันธ์คง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561