คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-English at Work
 
     
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - English at Work