คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ภูเก็ต ซีฮอร์สมารีน รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
บริษัท ภูเก็ต ซีฮอร์สมารีน รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด