คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ รับนักศึกษาฝึกงาน
 
     
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ รับนักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด