คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วง
 
     
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วง ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อเทอดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาศคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี