คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอธิการบดีพบประชาคม
 
     
โครงการอธิการบดีพบประชาคม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 216 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ