คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดโครงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561