คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     
ประกาศ กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา
และวันรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด