คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561
 
     
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 วันที่ 8-9 พ.ค.61 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช สงขลา