คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารฯ ประธานสาขา เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการภายในคณะฯ
 
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารฯ ประธานสาขา เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการภายในคณะฯ