คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด
 
     
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ