คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
0
 จุลสารคณะฯ  
อ่านทั้งหมด...     
 
บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิง จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน...
โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับนักศึกษาฝึกงาน...
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ...
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต...
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ รับนักศึกษาฝึกงาน...
บริษัท ภูเก็ต ซีฮอร์สมารีน รับนักศึกษาฝึกงาน...
บริษัท มงคลการบัญชี จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน...
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงาน...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 

      กรกฎาคม 2561      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
2223 24 25 26 27 28
29 30 311234