คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ECBAAward
ผลงานที่ได้รับรางวัล
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล กลับหน้าหลัก


ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2559*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2558


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2557


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2556


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2555

*****************************************************************************