คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
 
 
ECBAAward
ผลงานที่ได้รับรางวัล
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล กลับหน้าหลัก


ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2561
*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560

*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2559


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2558


*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2557

*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2556
*****************************************************************************

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2555

*****************************************************************************