คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
จุลสารคณะฯ
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
ติดต่อคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
เว็บไซต์เดิม
 
จุลสารคณะฯ กลับหน้าหลัก

 ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (NEW)


ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   


ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2560


ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2560 
   


ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560


ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


กองบรรณาธิการจุลสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7618 โทรสาร : 0-7431-7698 E-Mail : ecba.tsu@gmail.com Website : http://www.ecba.tsu.ac.th