คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
 
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
จุลสารคณะฯ
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
ทำเนียบคณบดี
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
เว็บไซต์เดิม
 
จุลสารคณะฯ กลับหน้าหลัก

 

         
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10
ประจำเดือนตุลาคม 2561
 (NEW)
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 9
ประจำเดือนกันยายน 2561
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 8
ประจำเดือนสิงหาคม 2561
         


ปีที่ 6 ฉบับที่ 7
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
         


ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ประจำเดือนเมษายน 2561
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนมีนาคม 2561
 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
         


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม 2561
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7
ประจำเดือนธันวาคม 2560
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
         


ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
ประจำเดือนตุลาคม 2560
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
ประจำเดือนกันยายน 2560
   


ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
         
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  
   
         ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


กองบรรณาธิการจุลสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7618 โทรสาร : 0-7431-7698 E-Mail : ecba.tsu@gmail.com Website : http://www.ecba.tsu.ac.th