มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ให้นิสิตผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ 2560
แจ้งนิสิตค้างชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 ให้รีบดำเนินการโดยด่วน
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
ขยายเวลายื่นเอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
ให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์จะใช้โปรแกรม English Discoveries Online ลงชื่อเพื่อขอใช้งานโปรแกรมฯ
โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ ปีที่ 2
ขอเชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดออกเเบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
ด่วน!!! ฝึกสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภาคเรียนที่ 2-2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0705492 และ สหกิจศึกษา 0705491 ในภาคเรียนที่ 1-2560
ขอเชิญนิสิตประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต season 4
กิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์ ปีที่ 2"
โครงการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ Father say Better way"


หน้าที่ :