มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี
รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
คณะฯ เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี
คณะฯ เข้าพบครูแนะแนววิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
คณะฯ เข้าพบครูแนะแนววชิราโปลีเทคนิคสงขลา
คณะฯ เข้าพบครูแนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจวิทยา
คณะฯ เข้าพบอาจารย์ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
คณะฯออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
คณะฯเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกบูตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎ์นิกร
กิจกรรม workshop รอบ 10 ทีมสุดท้าย KFC community hero 2017
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเบลเยี่ยม-สเปน-ฝรั่งเศส-ไทย
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายของภาคใต้ เข้าไปแข่งระดับประเทศในโครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 11 Smart farm to table การตลาดสร้างฟาร์มสุข
โครงการทำดี เพื่อพ่อ สร้างบ้านปลา เป็นสัญลักษณ์ตัวเลข 9 ไทย ในทะลสาบสงขลา-พัทลุง
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับตัวแทนจาก Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
Major Open House
โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ


หน้าที่ :