งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.58 ถึงวันที่ 7 พ.ย.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ชิญชวนบุคลากร นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ร่วมกิจกรรม บุญอาสา ธรรมะจัดสรร : ทอดกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ น. ณ วัดชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา กับโครงการธนาคารนิสิตจิตอาสา ปีที่ ๒
 
     
เชิญชวนบุคลากร  นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน  

ร่วมกิจกรรม บุญอาสา ธรรมะจัดสรร  : ทอดกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   ระหว่าง เวลา  ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ น.   ณ วัดชัยมงคล  ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา  กับโครงการธนาคารนิสิตจิตอาสา ปีที่ ๒  

ลงทะเบียนได้ที่  

     
ห้องเรียนรู้  (ห้อง ๑๓๔๒๑)  ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
   
หรือ อีเมล   wimonrat@scholar.tsu.ac.th
         
***สำหรับนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม เทียบชั่วโมงกิจกรรมหลักสูตรนอกชั้นเรียนได้***
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104